لبخندی درخشان‌تر می‌خواهید؟ وقتی صحبت از سفید کردن دندان می‌شود، دو انتخاب دارید: بلیچینگ در مطب یا سفید کردن خانگی. هر دو گزینه سفید کردن دندان با عامل‌های بلیچ حاوی پروکساید انجام می‌گیرد. سیستم‌های خانگی حاوی 3 تا 20 درصد پروکساید (کاربامید یا هیدروژن پروکساید) هستند. سیستم‌های داخل مطب...